Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Udržitelný rozvoj malých sídel

Ing. Petr Laube
Udržitelný rozvoj malých sídel . In: Člověk, stavba a územní plánování . ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2006). Str. 58-64. ISBN: ISBN 80-01-03461-5

Český abstrakt

V souladu s teorií "trvale udržitelného rozvoje" je žádoucí využívat v procesu rozvoje sídla tzv. "brownfields". Tento přístup k rozvoji je uveden na příkladu tří typů sídel, odlišných jak svou velikostí tak i potenciálem. Pomocí průzkumu v terénu byly vytipovány lokality „brownfields“ vhodné k transformaci na nové funkční využití. Na konkrétních příkladech je nastíněna možnost využití těchto ploch namísto nových záborů nezastavěného území.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail