Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Brownfieldy a nová výstavba v malých městech

Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
Brownfieldy a nová výstavba v malých městech. In: Člověk, stavba a územní plánování . ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2006). Str. 65-72. ISBN: ISBN 80-01-03461-5

Český abstrakt

V letech 2003 – 2006 bylo v rámci disertační práce zpracováno pět urbanistických studií zaměřených na problematiku brownfieldů. Jednalo se o území předem vytypovaných a oslovených měst, s nimiž byla navázána spolupráce při řešení. Výsledkem této práce bude závěrečný rozbor vzniku brownfieldů a návrh metodiky pro postup při řešení této problematiky. Příspěvek informuje o současném stavu řešení – tedy o dílčích výsledcích jednotlivých studií.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail