Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Sanácia a rozvoj európskych banských regiónov

Ing. Ľubomír Jamečný, Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Sanácia a rozvoj európskych banských regiónov. In: Člověk, stavba a územní plánování II. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2007). Str. 6-14. ISBN: ISBN 978-80-01-03704-1

Český abstrakt

Konverzia súvisiaca s útlmom banskej činnosti prináša množstvo problémov s dramatickými dopadmi tak v komunálnej, ako aj regionálnej úrovni. Problémy konverzie majú komplexný charakter a je možné ich charakterizovať ako ekonomický i sociálny úpadok spojený s existenciou neraz rozsiahlych environmentálnych škod, deficitmov v kvalite sídelného prostredia i infraštruktúry. Ich zvládnutie preto predpokladá realizáciu rehabilitačných stratégií rešpektujúcich tak problémovú situáciu, víziu udržateľného rozvoja, ako aj realitu implementačných možností. Úspešnosť programov a projektov rehabilitácie je však v každom prípade predpokladá spoluprácu rôznych aktérov verejného i súkromného sektoru medzi ktorými významné miesto zastáva i podpora zo strany vedy, výskumu a vzdelávacích inštitúcií.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail