Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Hodnocení krajinného rázu

Ing. Jitka Fraňková
Hodnocení krajinného rázu . In: Člověk, stavba a územní plánování II. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2007). Str. 15-22. ISBN: ISBN 978-80-01-03704-1

Český abstrakt

Efektivní ochrana krajinného rázu předpokládá soustavné rozvíjení spolupráce mezi orgány a institucemi resortů životního prostředí, místního rozvoje, kultury, zemědělství a mezi kraji, obcemi, jejich samosprávami a občanskými iniciativami. Hodnocení krajinného rázu se nevztahuje na jednotlivé složky krajiny, chráněné „složkovými“ zákony, ale na jejich vzájemné vztahy. Proto je interdisciplinární – meziresortní záležitostí, která bude určitým způsobem limitovat využití území v intravilánu v souladu se současným využitím území v extravilánu.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail