Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Město a jeho obývatelnost

Ing. Pavel Holubec
Město a jeho obývatelnost . In: Člověk, stavba a územní plánování II. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2007). Str. 36-44. ISBN: ISBN 978-80-01-03704-1

Český abstrakt

Města jsou nejvýznamnějším objektem územního plánování. Protože se ale s tímto pojmem zachází poměrně benevolentně, je problematizován samotný pojem města a jako takový je redefinován ve vztahu k funkcím sídla, identitě místa a jeho obývatelnosti. Dnešní podoba sídel je často nahlížena jako značně neobývatelná, a proto je rozebrán i pojem obývatelnosti s důrazem na venkovní prostory. Obývatelnost je dále pojata jako zásadní, leč v dnešní době podceněný atribut městského prostředí. Autor argumentuje, že pokud se územní plánování a konkrétní výstavba zaměří na zvýšení obývatelnosti a „městskosti“ sídel, lze očekávat zlepšení i v dalších oblastech lidského života.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail