Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Výuka urbanismu a územního plánování v postmoderním světě

Doc. ing. arch. Ivan Horký, DrSc.
Výuka urbanismu a územního plánování v postmoderním světě. In: Člověk, stavba a územní plánování II. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2007). Str. 45-49. ISBN: ISBN 978-80-01-03704-1

Český abstrakt

Přirozenou součástí postmoderní současné reality je postmoderní student. Dnešní vysokoškolský student vyrůstal od dětství v denním kontaktu s multimediálním počítačem, podmaňující herní konzolou a multikanálovou satelitní televizí – tudíž vysoce interaktivními a citlivě reagujícími médii. Je proto zpravidla velmi schopný při vyhledávání a získávání informací. Ovšem často je jeho slabinou třídění a asimilace získaných informací a někdy až neschopnost je uvádět do správných souvislostí a významových kategorií. Studenti dnes považují budování svých profesních znalostí za svůj a jimi řízený aktivní proces, osobitou konstrukci a role učitele se výrazně mění spíše na roli zprostředkovatele a iniciátora. Své znalosti budují na: komunikaci, kooperaci, výpočtech, počítačové gramotnosti, kreativitě a kritickém myšlení. Nová kvalita výchovy odborníků v inženýrství územního rozvoje by se měla opírat o: konstrukci znalostí a nikoliv o jejich reprodukci - orientaci na řešení potřeb a problémů reálného života - mnohostranné zobrazení reality z různých aspektů a pohledů podporu týmových forem konstrukce znalostí - systematickou konfrontaci teorie a modelových řešení s komplexní a mnohostrannou realitou globalizovaného světa.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail