Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Optimalizace techniky územního plánování jako nástroj pro udržitelný rozvoj regionů

Ing.Václav Jetel
Optimalizace techniky územního plánování jako nástroj pro udržitelný rozvoj regionů . In: Člověk, stavba a územní plánování II. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2007). Str. 55-58. ISBN: ISBN 978-80-01-03704-1

Český abstrakt

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj v území na základě soustavného a komplexního řešení funkčního využití a prostorového uspořádání území. Abychom kvalitně zabezpečili plnění úkolů územního plánování v praxi, musíme vychovat kvalitní odborníky, kteří si perfektně osvojí problematiku udržitelného územního rozvoje sídel a regionů. Tato problematika je řešena i v multidisciplinárním studijním oboru „Technika územního plánování“, jehož optimalizací pak dosáhneme takových postupů, kterými jsme pak schopni se dobrat nejlepší varianty při zachování vymezených podmínek, zde myšleno podmínek udržitelného rozvoje území. Tímto oborem se zabývá i má disertační práce na téma „Optimalizace techniky územního plánování jako nástroj pro udržitelný rozvoj sídel a regionů“, se kterou bych rád seznámil účastníky kolokvia „Člověk, stavba a územní plánování II“, a kterou bych rád využil pro výuku předmětu Technika územního plánování.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail