Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Revitalizace brownfieldů jako alternativa ochrany krajiny

Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
Revitalizace brownfieldů jako alternativa ochrany krajiny. In: Člověk, stavba a územní plánování II. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2007). Str. 59-63. ISBN: ISBN 978-80-01-03704-1

Český abstrakt

V dnešní době je revitalizace brownfieldů velmi aktuálním tématem. Hlavním důvodem, proč hraje významnou roli v ochraně krajiny, je fakt, že jako každá „recyklace“ chrání naše ještě nevyužité zdroje. V případě „recyklace“ je zdrojem volná krajina, která je jedním z nejcennějších vyčerpatelných zdrojů naší planety.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail