Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Člověk, stavba, město a jejich duše

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Člověk, stavba, město a jejich duše. In: Člověk, stavba a územní plánování III.. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2009). Str. 7-14. ISBN: ISBN 978-80-01-04293-9

Český abstrakt

Hned v úvodu musím předeslat, že následující text není vědeckou analýzou ani syntézou, ale spíše volnou úvahou, která ponejvíce pramení z dojmů, z cest a osobních zkušeností. Dále je třeba přijmout fakt, že Duše jsou. Kdo tento fakt nepřijímá, prosím, ať nečte dál.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail