Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Doprava a rozvoj regionů

Ing. Roman Vodný
Doprava a rozvoj regionů. In: Člověk, stavba a územní plánování III.. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2009). Str. 15-23. ISBN: ISBN 978-80-01-04293-9

Český abstrakt

Abstrakt v češtině není k dispozici.

English abstract

This contribution very briefly describes the role of transport and transport infrastructure in the development of settlements and regions. Article contains historical overview with new perspective of integrated transport systems, also describes the state of the railway and road transport infrastructure in the Czech Republic and the transport infrastructure in the context of the new building law and the strategic documents.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail