Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Analýza aktuálních strategií souvisejících s problematikou brownfields v České Republice

Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
Analýza aktuálních strategií souvisejících s problematikou brownfields v České Republice. In: Člověk, stavba a územní plánování III.. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2009). Str. 24-34. ISBN: ISBN 978-80-01-04293-9

Český abstrakt

Řešení aktuální problematiky brownfields - revitalizace devastovaných a nevyužívaných území a staveb - vyžaduje
• existenci účinného strategického, právního, legislativního a programového rámce
• inspirativní příklady urbanisticko architektonických studií, projektů i realizací revitalizovaných brownfields
Obojí je součástí výzkumného okruhu WP1 Výstavba na brownfields v rámci řešení Výzkumného záměru VZ 04 MSM6840770005 „Udržitelná výstavba".

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail