Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Studie brownfields na území ORP Dobříš

Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
Studie brownfields na území ORP Dobříš. In: Člověk, stavba a územní plánování III.. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2009). Str. 35-42. ISBN: ISBN 978-80-01-04293-9

Český abstrakt

V průběhu roku 2007 proběhla na území ORP Dobříš lokalizace existujících brownfieldů. Výsledky lokalizace byly zpracovány do studie brownfields, kterou nyní používá ORP Dobříš jako katalog pro potenciální investory s nabídkami lokalit vhodnými pro další rozvoj a podnikání.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail