Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Zdravé město Dobříš

Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D.
Zdravé město Dobříš. In: Člověk, stavba a územní plánování III.. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2009). Str. 43-56. ISBN: ISBN 978-80-01-04293-9

Český abstrakt

Město Dobříš je od roku 2008 členem Národní sítě zdravých měst (NSZM). Tímto krokem se oficiálně přihlásilo k aktivitám, jimž se již delší dobu přirozeně věnuje a které zároveň naplňují požadavky NSZM. K základním aktivitám patří kladný vztah k řešení problematiky udržitelného rozvoje, kultury života a spolupráce města s organizacemi i jednotlivci. V rámci příspěvku se z této skupiny zaměřím především na využívání regionální studie brownfields, dále na projekty Zdravého města a v závěru na projekt rekonstrukce náměstí.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail