Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Městský dům Dobříš

Mgr. Lenka Mazochová
Městský dům Dobříš. In: Člověk, stavba a územní plánování III.. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2009). Str. 57-62. ISBN: ISBN 978-80-01-04293-9

Český abstrakt

Tímto příspěvkem bych ráda navázala na článek kolegyně D. Smrčinové a představila konkrétní projekt, který řeší jeden z brownfieldů identifikovaných v území ORP Dobříš, resp. přímo ve městě Dobříši. Brownfieldem, ohniskem zájmu tohoto příspěvku, je objekt bývalého kina – v současné době nevyužitý a chátrající. Záměrem města Dobříše je tento brownfield transformovat a vybudovat vzdělávací komunitní centrum s knihovnou – tzv. Městský dům Dobříš. Cílem je přispět ke zvýšení přitažlivosti a hodnoty lokality, zároveň naplnit potřeby obyvatel města/regionu a zvýšit kvalitu jejich života. Radnice zařadila tento záměr mezi priority rozvoje města již v roce 2007 a aktivně se jím zabývá.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail