Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Vliv globalizace na územní rozvoj: zhodnocení teoretických přístupů

Ing. Pavel Holubec
Vliv globalizace na územní rozvoj: zhodnocení teoretických přístupů. In: Člověk, stavba a územní plánování III.. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2009). Str. 84-99. ISBN: ISBN 978-80-01-04293-9

Český abstrakt

Příspěvek se zaobírá skutečnostmi, které se skrývají za pojmem globalizace, a hledá vhodný přístup k tomuto fenoménu v oblasti územního rozvoje sídel. Jde o stručné shrnutí různých způsobů teoretického uchopení tématu v dostupné literatuře, čili o průzkum tematických souvislostí, který poslouží jako základ pro další práci.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail