Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Indikátory rozvoje v udržitelné krajině

Mgr. Michael Pondělíček
Indikátory rozvoje v udržitelné krajině. In: Člověk, stavba a územní plánování III.. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2009). Str. 100-108. ISBN: ISBN 978-80-01-04293-9

Český abstrakt

V nebývalém rozsahu jsou v současné době obnovovány a rekonstruovány objekty drobných památek v krajině českého venkova. Hluboký význam křížků, kapliček a božích muk bývá však někdy nedoceněn. Fyzickou opravou je učiněn pouze první krok ke komplexní obnově osobního vztahu člověka s drobnou památkou a skrze ní i s krajinou. Na příkladech tří projektů (zabývajících se jak obnovou stávajících - historických, tak tvorbou nových objektů drobného charakteru) je poukázáno na množství významových rovin a jejich společenského přesahu. Významnost drobných památek není obsažena jen v jejich historické a umělecké hodnotě, ale především ve schopnosti tlumočit mravní a duchovní sdělení do jazyka tichého pochopení.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail