Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Slovník pojmů

Regulační plán Rekreace Rekreační oblast Rekultivace reurbanizace Rozdělení zeleně z hlediska prostorového uspořádání Rozvoj sídel Rozvojová struktura (území) rychlostní komunikace (A)