Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Slovník pojmů

Udržitelný rozvoj urbanismus urbanistická kaše Urbanistická osa urbanizace Urbanizační osa urbánní prostor urbánní scéna USES Území Území Územně analytické podklady Územně plánovací dokumentace Územně plánovací podklady Územní plán Územní plánování Územní rozhodnutí Územní souhlas Územní studie Územní studie krajiny