Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Výuka

Koncepce výuky

Předměty

Manuál prezentace urbanistického návrhu

Ukázky studentských prací (Žluté karty)

Urbanistický ateliér (URA)  2013  2014  2015-16

Ateliér urbanistický (ATUR)   2017

Ateliér tvorby - magisterský 1 (AMG1)   2017-18

Atelier tvorby - magisterský 2 (předdiplomní projekt) (AMG2)   2017-18